Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies stellen een website onder meer in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te vragen en kunnen, afhankelijk van de informatie die zij bevatten en de manier waarop zij hun apparatuur gebruiken, worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

De browser van de gebruiker slaat cookies alleen tijdens de huidige sessie op de harde schijf op, waardoor ze minimale geheugenruimte in beslag nemen en de computer niet beschadigen.

Cookies bevatten geen specifieke persoonlijke informatie en de meeste cookies worden aan het einde van uw browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

De meeste browsers accepteren standaard cookies en staan, onafhankelijk daarvan, in de beveiligingsinstellingen tijdelijke of opgeslagen cookies toe of verhinderen deze.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming -door het activeren van cookies in uw browser- zullen cookies de opgeslagen gegevens niet koppelen aan uw persoonlijke gegevens die u bij de registratie of aankoop hebt verstrekt. Welke soorten cookies gebruikt deze website?

– Technische cookies: dit zijn de cookies die de gebruiker in staat stellen een website, platform of applicatie te bezoeken en de verschillende opties of diensten die daarop bestaan te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het regelen van het verkeer en de gegevenscommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang tot delen met beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het doen van de aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor het uitzenden van video’s of geluid of het delen van inhoud via sociale netwerken.

– Personalisatiecookies: Deze cookies stellen de gebruiker in staat toegang te krijgen tot de dienst met bepaalde vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, afhankelijk van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit de dienst wordt geopend, enz.

– Analyse cookies: Dit zijn cookies die door ons of door derden worden verwerkt en ons in staat stellen het aantal gebruikers te kwantificeren en zo het gebruik van de aangeboden dienst door de gebruikers te meten en statistisch te analyseren. Daartoe wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten dat wij u aanbieden te verbeteren.

– Advertentiecookies: dit zijn cookies die, door ons of door derden verwerkt, ons in staat stellen het aanbod van advertentieruimtes op de website zo goed mogelijk te beheren, door de inhoud van de advertentie aan te passen aan de inhoud van de gevraagde dienst of aan het gebruik dat u van onze website maakt. Daartoe kunnen wij uw surfgedrag op internet analyseren en kunnen wij u reclame tonen die verband houdt met uw surfprofiel.

– Behavioural advertising cookies: deze cookies maken het mogelijk om op een zo efficiënt mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers, verkregen door voortdurende observatie van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan reclame te tonen.

Cookies van derden: De website kan gebruik maken van diensten van derden die informatie verzamelen voor statistische doeleinden, voor het gebruik van de site door de gebruiker en voor de levering van andere diensten in verband met de activiteit van de website en andere internetdiensten.

Deze website maakt met name gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. gevestigd in de Verenigde Staten met als hoofdzetel 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.

Om deze diensten te kunnen leveren, gebruiken zij cookies die informatie verzamelen, waaronder het IP-adres van de gebruiker, dat door Google wordt doorgegeven, verwerkt en opgeslagen volgens de voorwaarden die op de website Google.com zijn vermeld.

Dit omvat de mogelijke overdracht van dergelijke informatie aan derden om redenen van wettelijke verplichting of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk, door deze Site te gebruiken, de verwerking van de verzamelde gegevens op de wijze en voor de bovengenoemde doeleinden. U erkent tevens dat u op de hoogte bent van de mogelijkheid om de verwerking van dergelijke gegevens of informatie te weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de daartoe geëigende instellingen in uw browser te selecteren.

Hoewel deze optie van het blokkeren van Cookies in uw browser u mogelijk niet in staat stelt alle functionaliteiten van de Website ten volle te benutten. U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van de op uw computer geïnstalleerde browser te configureren: Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Safari