LEGE OHARRA ETA ERABILERA BALDINTZA OROKORRAK

WEBGUNEAREN JABETZA ETA IDENTIFIKAZIO DATUAK

www.campingsnavarra.com NAFARROAKO CAMPINGEN ELKARTEaren jabetzakoa da, G31180466 IFK, helbidea Iruñean duena, Pedro I kalea, 1, 1. (aurrerantzean WEB).

DATU PERTSONALAREN BABESA

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren ondorioetarako, webguneak erabiltzaileari jakinarazten dio datu pertsonalen fitxategi bat badela, Datuak Babesteko Espainiako Agentziari helarazitakoa, web-orrirako eta web-erako sortua eta bere menpe. erantzukizuna, webean agertzen den posta elektronikoaren bidez kontaktuaren bidez datu pertsonalak ematen dituzten erabiltzaileekin web-ak duen harremana kudeatzeko, hirugarren bati lagako ez zaizkionak.

Beharrezko datuak Web-erabiltzaileek web-era boluntarioki ematen dituzten mezu elektronikoen ondoriozko datuak izan ezik, web-ak ez du kudeatzen edo ez dauka web-erabiltzaileen datu pertsonalekin beste fitxategirik.

Edonola ere, webguneak ez ditu datu pertsonalak lagatzen, ezta merkataritza-ekintzak egiteko ere erabiltzen, ez lagatzen edo hirugarrenei transmititzen, webguneko erabiltzaileak harremanetan jartzeko eskatzen dien hirugarrenei izan ezik, zuri emateko. informazio edo zerbitzuekin. Kreditu txartelaren xehetasunak

Elkarteak ez du inolako erregistrorik gordetzen, ez du zenbatekorik atxikitzen eta ez du kobratzen inolako banku-txarteletan. Zure kreditu-txartelaren datuak beharrezkoak badira, bai ordainketa-tresna gisa edo, besterik gabe, zure erreserbaren berme gisa, datu horien hartzailea ostatua izango da, inoiz ez Elkartea.

Egonaldiaren kontaktua eta erreserba zuzenekoa da web erabiltzailearen eta webean agertzen diren establezimenduen artean, web erabiltzaileak zuzenean ordaintzen du ostatuan, ez du ordainketarik eskatzen, ez dago inolako onura edo komisiorik Elkartearen webgunearen jabearentzat.

Elkarteak merkatuan dagoen teknologiarik modernoena eta seguruena erabiltzen du, datu pertsonalak eta kreditu-txartelen datuak zifratzen dituena. Erabilitako enkriptatzeko metodoa ‘Secure Socket Layer’ (SSL) da. Gure SSL ziurtagiria Comodok eman du.

Atzitzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta ezeztatzeko eskubidea Zure datuak emanez, erabiltzaileak webguneari adierazten dio datu horiek egiazkoak direla. Erabiltzaileak, eta hala dagokionean bera ordezkatzen duenak, sarbide, zuzenketa, aurka egiteko eta deuseztatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu ncalvo@hostelerianavarra.com helbide elektronikora bidalita edo webera zuzendutako idatziz eta sinatutako eskaeraren bidez.

Eskaerak datu hauek jaso beharko ditu: erabiltzailearen izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, nortasun agiri nazionalaren edo pasaportearen fotokopia eta eskaera zehazten den eskaera.

Noiz bidaltzen ditugu mezu elektronikoak zure sarrera-ontzira? Aurretik mezu elektroniko bat bidali duen eta informazioa borondatez eskatu duen web erabiltzailea bakarrik izango da mezu elektronikoen hartzailea. Elkarteak izaera pertsonaleko datu-baseak falta ditu merkataritza-ekintzetarako.

Segurtasun-neurriak Webguneak bere datu pertsonalen sekretu-betebeharra eta horiek gordetzeko betebeharra betetzen du, eta horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe sartzea ekiditeko beharrezko neurriak hartu ditu, segurtasun-neurrien araudian xedatutakoaren arabera. datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuak.

ZERBITZUAREN BALDINTZAK

Interneteko orrialde hauek erabiltzen hasi baino lehen, honako baldintza orokor hauek irakurri behar dituzu zerbitzua emateko. Orrialde hauek edo haietan sartzen diren zerbitzuren bat erabiltzen jarraitzen baduzu, baldintza orokor hauek onartzen dituzula ulertzen dugu. Kontuan izan, halaber, webguneak edozein unetan alda ditzakeela zerbitzu-baldintza orokor hauek, beraz, orri hauek erabiltzen dituzunean edo sartzen zarenean, jarraitu baldintza orokor horiek berrikusten.

Edozein unetan zerbitzua emateko baldintza orokorrak onartu nahi ez badituzu, orrialde hauek erabiltzeari utzi beharko diozu.

1. Erabiltzaileak zerbitzua emateko baldintza orokorrak onartzea. Webari dagokionez zerbitzua emateko baldintza orokorrak irakurri eta onartzen dituzula adierazten duzu.
Era berean, webaren jarduerak arautzen dituzten Espainiako legeak betetzea onartzen duzu.

2. Jabetza intelektualaren eskubideak Webgunea bertan argitaratzen diren testuen, argazkien… jabetza intelektualaren eskubideen jabea da, edo gutxienez erabiltzeko baimena du. Nolanahi ere, edozein erabiltzailek ekarpenak egiten edo argitaratzen dituen edozein erabiltzailek, testuak zein irudiak web-ataleko edozein ataletan, doako lizentzia bat ematen dio webaren jabeari, ez-esklusiboa, mugagabea eta mundu osoan, izaera zehatzik gabe, testuaren, softwarearen. , webean argitaratzen dituzun edukiak, argazkiak, ikus-entzunezko materiala eta grafikoak, horiek aldatzeko aukera emanez, webak, moderazio-funtzioak baliatuz, egokitzat jotzen badu.

3. Erabilera-murrizketak Erabiltzaileak ezin du zerbitzua erabili webaren helburuekin legez kanpoko edo kontraesanean dauden helburuetarako. Era berean, zerbitzuan sartzen den informazioa ez erabiltzea, lagatzea, banatu edo ez botatzea onartzen duzu, webarekin bidegabe lehiatzen ez den moduan. Webgunearen jabetza intelektualaren eskubideak babestea onartzen duzu hitzarmen honen epean eta ondoren, eta webguneak edo bere hornitzaileek edukiari buruz egindako arrazoizko idatzizko eskaera guztiak betetzea onartzen duzu. Erabiltzaileak web-ari jakinaraztea onartzen du, idatziz eta garaiz, baldin eta hirugarrenek zerbitzua baimenik gabe erabiltzea edo egile-eskubideen, marken eta bestelako eskubideen urraketak ikusten baditu zerbitzuak urratu ditzakeen.

4. erabilera murrizketa osagarriak. Erabiltzaileak ezin ditu zerbitzuaren zatiak kopiatu, erreproduzitu, birkonpilatu, deskonpilatu, desmuntatu, banatu, argitaratu, erakutsi, exekutatu, aldatu, bota, transmititu edo ustiatu, webaren zerbitzutik eta helburuetatik eratortzen direnean izan ezik. Zerbitzuaren edukia aldatzeak webaren legezko eskubideen urraketa suposatzen du, erabiltzaileari ez zaiola baimentzen zerbitzuaren zatirik beste bide baten bidez banatzeko, webaren aldez aurretik idatzizko baimenik gabe. Webguneak printzipio orokor gisa onartzen du bere edukiak hirugarrenek zabaltzea eta erabiltzeko baimena ematea, komunikazioa eta aldez aurretiko baimena eskatuz kortesia gisa, eduki horien jatorriari buruzko informazioa esteka baten bidez eskatzeaz gain.

5. Lizentzia Erabiltzaileak ez du zerbitzuaren edo bertako elementuen inguruko eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen, webgunearen jabearen baldintzen arabera zerbitzua erabiltzeko eskubide mugatua izan ezik.

6. erantzukizunpeko adierazpena Erabiltzaileak onartzen du zerbitzua bere ardurapean erabiltzen duela eta egiazkotasuna eta erantzukizun esklusiboa onartzen duela webean argitaratzen duen edozein elementurekin, edukiak, testuak, iritziak, argazkiak edo iragarkiak.. Webguneak ez ditu berariaz edo inplizituki bermatzen erabiltzaileek argitaratutako elementuak. Webguneak ez du bermatzen zerbitzua zure ordenagailuarekin bateragarria denik, ezta zerbitzua akatsik, birusik, zizarerik edo “Troiako zaldirik”rik ez dagoenik eta ez da elementu suntsitzaile horiek eragindako kalteen erantzule. Erabiltzaileak aitortzen du weba, bere hornitzaileak eta agenteak ez direla erantzule izan daitezkeen kalteen erantzule, dela webaren, langileen, kontratistaren, agenteen, hornitzaileen arduragabekeriaren ondorioz sortutakoak edo zerbitzuarekin lotuta daudenak, weba ez izanik. irabazien galeraren, galeraren, oro har, zeharkako edo alboko kalteen erantzule. Webgunea ez da erabiltzaileek emandako datuen erabilgarritasunaren, edukiaren edo zehaztasunaren erantzule.Webguneak bere webgunearen bitartez informazio eguneratua ematea du helburu. Hori dela eta, informazio hori maiztasun batekin alda daiteke, beraz, edozein erosketa edo transmisio eragiketa egin aurretik webgunea etengabe bisitatzea komeni da. Webak erabiltzaileak webean argitaratzen diren datu edo zerbitzuetan arduratsuak eta egiazkoak izatea eskatzen du, hala ere, webak ez du bermatzen datu horien erabateko fidagarritasuna, akats motaren bat izan dezaketelako. Webgunean agertzen diren prezioak eta bestelako informazioak ez dira kontratu-eskaintza bat osatzen, eta informazio-helburuetarako soilik argitaratzen dira. Webguneak ez du inola ere erantzule egiten webgune honen bidez zuzenean edo zeharka esteka elektronikoen bidez (esteka) bidez ikus daitezkeen eduki, jarduera komertzial, produktu eta zerbitzuengatik. Webguneko estekak egoteak, espresuki kontrakoa adierazi ezean, informazio-helburuetarako soilik da eta inola ere ez du esan nahi haiei buruzko iradokizun, gonbidapen edo gomendiorik. Esteka hauek ez dute webgunearen eta esteka hauen bidez atzi daitezkeen webguneen jabe diren pertsona edo enpresen arteko inolako harremanik adierazten. Webguneak bere webgunean agertzen diren estekak alde bakarrean eta edozein unetan kentzeko eskubidea du. Webguneak kanpoan uzten du erabiltzaileen arteko informazioa igortzetik sor daitezkeen erantzukizun guztiak. Webgune honetan argitaratutako adierazpenen erantzukizuna horiek egiten dituztenen ardura esklusiboa da. Erabiltzaileek hara edo webgune honen bidez edo webguneak kontrolatutako beste sarbide batzuen bidez egin dezaketen edozein datu-transmisio mota, hirugarrenen jabetza-eskubideak urratzen dituena, eta edukia mehatxagarria, difamatoria, lizuna, pornografikoa edo beste edozein material igortzea. delitutzat jo daitekeen jokabidea osatzen edo bultzatzen duena. Webguneak beretzat gordetzen du webgune honetan legezko edo moral inmoralaren aurkako edukiren bat sartzen duen edozein Interneteko erabiltzaileri sarbidea eragozteko edo debekatzeko eskubidea, jokabide mota hori saihesteko egokitzat jotzen dituen legezko neurriak erabiltzeko eskubidea gordez.

7. Erantzukizun zibilaren adierazpena Webgunearen jabea, bere zuzendariak eta langileak, bazkide orokorrak, afiliatuak, filialak, ondorengoak eta lagatzaileak, bai eta bere agenteak ere, ez dira izango, zuzenean edo zeharka, inolaz ere, erabiltzaileen aurrean erantzule izango. webgunea.web edo beste edozein pertsona hauetarako: zerbitzuaren akatsak eta omisioak; zerbitzuaren transmisioan edo ematean atzerapenak, akatsak edo etenak; edo webgune honen erabileratik eratorritako harreman edo transmisioek eragindako edozein galera edo kalte.

8. Erantzukizun zibilaren mugak Arrazoirik gabe, webak erantzukizun zibila izango du webeko erabiltzaileekiko zuzeneko edo zeharkako kalteengatik, nahiz eta webeko ordezkari baimendu batek kalte horiek sortzeko aukeraren ezagutza zehatza izan. zerbitzua edo zerbitzuaren edozein esteka edo elementu erabiltzeagatik edo erabiltzeko ezintasunagatik eragindakoa, hala nola, diru-sarrerak galtzea, aurreikusitako irabaziak edo bezeroen galera. Inongo arrazoirik gabe webak erabiltzaileekiko duen erantzukizun zibil osoa (kontratuan sartuta daudenak edo hutsegite zibilak suposatzen duten eta, mugarik gabe, arduragabekeria barne) kalte, galera eta eskubide guztiengatik ordaindutakoa baino handiagoa izango da, baldin hau existitzen zen, sareko orrialde hauetarako sarbidea izateagatik. Webguneak kanpoan uzten du zerbitzuen transmisio, hedapen, biltegiratze, hornidura, harrera, lorpen edo sarbidearen ondorioz izan daitezkeen edozein motatako kalteen erantzukizuna, eta bereziki, nahiz eta ez esklusiboki, eragindako kalte eta kalteengatik. a) Legea, morala eta orokorrean onartutako ohitura onak edo ordena publikoa urratzea, zerbitzuak eskuratzearen, erabiltzearen edo eskuratzearen ondorioz; b) Jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak, industria-sekretuak, edozein motatako kontratu-konpromisoak, ohore-eskubideak, norberaren eta familiaren intimitatearekiko eta pertsonen irudiarekiko, jabetza-eskubideen eta beste edozein izaeratako eskubideak urratzea. hirugarren bati, zerbitzuen erabilera desegokiaren ondorioz; c) Zerbitzuak erabiltzearen ondorioz, lehia desleialaren eta legez kanpoko publizitatearen ekintzak egitea; d) edozein helburutarako ezegokia eta zerbitzuek sortutako itxaropenen etsipena; (e) Hirugarrenek kontratatutako betebeharrak eta zerbitzuetara sartzearen ondorioz edo hirugarrenekin egindako kontratuak haustea, betetzea atzeratzea, akatsa betetzea edo azkentzea edozein arrazoirengatik. Webgunea ez da erabiltzaileen artean gertatzen diren komunikazioen erantzule, ezta webgunean agertzen diren eskaintzen ondorioz lortzen dituzten akordioen ere. Webguneak bere plataformaren bidez egiten ari diren iruzur edo delituen balizko iruzur edo delituen berri izanez gero behar diren ardura guztiak beteko ditu. Ildo horretan, webguneak modu aktiboan lankidetzan arituko da Ikerketa Teknologikoko Brigadarekin eta delitu horien epaiketa egiteko beste agintari eskudun batzuekin.

9. Nabigazioa, sarbidea eta segurtasuna Webgune honetan sartzeak eta nabigatzeak bertan jasotako legezko oharrak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartzea eta ezagutzea dakar. Webguneak ahalegin guztiak egiten ditu nabigazioa baldintza onenetan egin dadin eta bertan sor daitezkeen edozein motatako kalteak saihesteko. Webgune hau web-arakatzaile gehienentzat onartzeko diseinatu da, ez da webgunea diseinatu den beste nabigatzaile batzuen edo bertsio ezberdinen erabilerak erabiltzaileei eragin ditzakeen kalteen erantzule izango. Webguneak ez du erantzule edo bermatzen webgune honetara sarbidea etenik edo akatsik gabekoa izango denik. Ez du erantzule edo bermatzen webgune honen bidez sar daitezkeen edukiak edo softwareak akatsik edo kalterik sortzen ez duenik. Webgunea ez da inola ere izango webgunearen sarbidetik eta erabileratik eratorritako galeren, kalteen edo edozein motatako galeren erantzule, besteak beste, sistema informatikoei eragindakoak edo birusak sartzeak eragindakoak barne. . Webgunea ez da webgune honen erabilera desegokiaren ondorioz erabiltzaileei eragin diezaiekeen kalteen erantzule. Bereziki, ez du inola ere erantzule telekomunikazioen erorketa, eten, falta edo akatsen gainean.

10. Adierazpenak eta bermeak Erabiltzaileak zera deklaratu, bermatzen eta agintzen du: a) balizko akordio baten parte izateko gaitasun juridikoa du; b) adin nagusikoa izatea kontratu-harreman bat sortuz gero; (c) ez duzu webgunea legez kanpoko helburuetarako erabiliko; Y (d) Zerbitzua ezartzen den moduan bakarrik erabiliko duzu.

11. Kalte-ordaina Erabiltzaileak bere kontura onartzen du webgunea eta bere langileak indemnizatzea, defendatzea eta babestea, webgunearen eta bere langileen aurka abiarazitako edozein erreklamazio, kexa, auzi edo bestelako prozedura judizialaren aurka, erreklamazio horrek, betiere, kexa, demanda edo prozedura judiziala zerbitzuarekin edo honen loturarekin lotuta sortu edo sortzen da, besteak beste. (i) zuk edo zure ordenagailuan zerbitzua erabiltzen duen beste pertsona batek egindako erabilera; (ii) zuk edo zure ordenagailua erabiltzen duen beste pertsona batek egindako erabilera-arauak urratzea; (iii) zuk edo beste pertsona batek zerbitzua erabiltzeak hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak, edo nortasun- edo publizitate-eskubideak urratzen dituela, libeloa dela edo difamatorioa dela, edo hirugarrenentzat kaltegarria edo kaltegarria dela; (iv) zuk edo zure ordenagailua erabiltzen duen beste edozeinek zerbitzua hutsik egin, gehitu, txertatu edo aldatu edo baimenik gabeko edozein erabilera; (v) dokumentu honetan sartutako zuk egindako ordezkaritza edo bermea faltsutzea edo aldatzea; bai (vi) zuk hemendik aurrera egindako promesak edo akordioak urratzea. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du kostu, kalte guztiak ordaintzea, besteak beste, mugarik gabe, zerbitzu juridikoengatiko arrazoizko kuotak eta erreklamazio, kexa edo harekin lotutako beste prozedura batzuetatik sortutako, erlazionatuta edo eratorritako kostuak.

12. Amaiera Erabiltzaileak zein webguneak elkartzen dituen harremana edozein unetan eten ahal izango dute, aldebakarreko amaieraren bidez, webgunean nabigatzeari utzita, edo, hala badagokio, webgune honetako zerbitzuen kontratazioan ezarritako akordioak aldez aurretik beteta. .

13. eskumena eta aplikagarria den jurisdikzioa Webgunearen jabea eta erabiltzaileak Espainiako erreinuko legeen mende daude, Iruñeko hiriko epaitegien eta haien nagusien hierarkikoen jurisdikziopean egon daitezkeen legezko akzioetarako. webgune honekin lotutako zerbitzuarekin edo gatazkak.

14. Denetarikoa Erabiltzaileak onartzen du webguneak bere esku uzten duela edozein unetan zerbitzuaren edozein alderdiren edukia edo zehaztapen teknikoak bere erabakiz aldatzeko eskubidea, aldaketa horiek zerbitzurako sarbidean eragina izan dezaketela ere onartuz.

15. Indarraldia Erabilera-baldintza hauetako klausula edo zatiren bat baliogabetzat joz gero, zirkunstantzia horrek ez du gainerakoen indarraldia eragingo.